иновативни идеи, мотивация и креативност

3.8. Икономика, 3.3. Политически науки и 4.6. Информатика и компютърни науки.
Go to An Innovative Model for Business Financing in Wine Production

An Innovative Model for Business Financing in Wine Production

Проект № ПП18-ФИСН-008 Финансиран от НПД към ПУ „Паисий Хилендарски“ Тип на конкурса и година: вътрешен, Проект за публикации 2018; Тема: An Innovative Model for Business Financing in Wine Production

Go to Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия

Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия

Проект № КП-06-25/5/17.12.2018 Финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ Тип на конкурса и година: национален, 2018-2020; Тема на проекта: Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия

Научен форум "Иновации и конкурентоспособност" 22-23 октомври 2020

PROWIS

Повече информация в Раздел „За нас“
PROJECT FOR WINE INDUSTRY STUDIES

Концепцията за ProWiS се създаде от екип млади учени с цел реализация на техните иновативни идеи, мотивация и креативност. Работната група се състои от трима преподаватели, докторант и студент от Факултет по Икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Екипът по настоящия проект включва изследователи от три научни направления
3.8. Икономика
3.3. Политически науки
4.6. Информатика и компютърни науки.

  • В търсене на новото

  • Развиваме науката в помощ на бизнеса

  • Намираме различното и полезното

  • Публикуваме резултатите си

КОИ СМЕ НИЕ

Нашият екип

Мина Ангелова

ДОЦЕНТ
ДОКТОР ПО ИКОНОМИКА
Още за мен
Доктор по “Икономика” и доцент в катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ във ФИСН на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Още за мен

Даниела Пастармаджиева

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
ДОКТОР ПО ПОЛИТОЛОГИЯ
Още за мен
Доктор по „Политология“ и главен асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ във ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Още за мен

ПЕНЬО ГЕОРГИЕВ

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
ДОКТОР ПО ИНФОРМАТИКА
Още за мен
Пеньо Георгиев е доктор по “Информатика” и главен асистент в катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ във ФИСН на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Още за мен

Гергана Димитрова

АСИСТЕНТ
ДОКТОР ПО ИКОНОМИКА
Още за мен
Гергана Димитрова е доктор по Икономика и управление (Индустрия) и асистент към катедра „УКМИ“ и „Маркетинг и МИО“ при ФИСН на ПУ„П. Хилендарски“.
Още за мен

Георги Димитров

СТУДЕНТ
Още за мен
Георги Димитров е студент специалност „Стопанско управление“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Още за мен