12:54

Българската мечта – позитивната концепция

На 11 юни 2019 г. в рамките на научно-практическа конференция „Българската мечта – позитивната концепция“, организирана от департамент „Администрация и управление“, НБУ, беше представено изследването на гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева и доц. д-р Мина Ангелова за потенциала, който имат политическата култура и предприемаческата активност за положително развитие на България. Надяваме се, че споделените идеи ще допринесат при съставянето на Меморандумa за развитието на България, който предстои да бъде публикуван.