17:53

Научен семинар на катедра “Компютърни системи”

Представяне на проекта ProWis от гл. ас. д-р Пеньо Георгиев на Научен семинар на Катедра Компютърни системи при ФМИ ПУ “Паисий Хилендарски” – Ръководител проф. д-р Станимир Стоянов. С колегите ще намерим общи теми за работа, като нашият екип в лицето на д-р Пеньо Георгиев разработва Концептуален модел (виртуално образователно пространство) за обучение на специалисти във винарската индустрия по различни иновативни тематики. Идеята е в следствие на богатото предварително проучване на екипа по проект ProWis, като се залага на адаптирани предишни разработки, свързани с интелигентни среди за мениджъри по примера на DeLC delc.fmi.uni-plovdiv.net и по-късно DeLC2 delc2.fmi.uni-plovdiv.net/home/science, които са проекти с вече над 10 годишна история и реализуемост. Посочените проекти се трансформират във виртуално образователно пространство ВОП delc.space. Благодарим за колаборацията и партньорството за реализация на успешни добри практики!