12:12

CREBUS 2019

Възможни иновации във винопроизводството, влияние на политическата (не)стабилност върху иновационната активност и роля на политическата култура за подобряване предприемачеството. Това са темите на нашите доклади, които гл. ас. д-р Пеньо Георгиев представи на International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth CreBUS 2019. Конференцията се проведе в периода 18-21 март в гр. Сандански, а организатори са Технически университет – София и IEEE – българска секция.

Запознайте се с пълните текстове на докладите ни:

Innovative Practices in Wine Industry: Opportunities for Competitiveness Enhancement in Bulgaria

The Impact of Political (in)Stability on the Innovation Performance: the Case of Bulgaria

Optimization of Bulgarian Political Culture as a Prerequisite for Enhancement of the Entrepreneurship