17:00

HiTech 2019

Първи резултати от нашето проучване имахме удоволствието да споделим на International conference on High Technology for Sustainable Development HiTech 2019. Конференцията е организирана от Технически университет – София, Федерацията на научно-техническите съюзи и IEEE България, и се проведе на 10 и 11 октомври 2019 г. в Национален дом на науката и техниката (НДНТ), гр. София. От колегите получихме позитивни отзиви и ценни препоръки за бъдещата ни работа.

Докладът ни на тема “Application of Innovations in SMEs from Wine Industry in Bulgaria: the Case of Plovdiv Region” ще бъде публикуван през 2020 г.