11:52

Machinеs. Technolоgies. Materials. 2019

На 14 март 2019 г. доц. д-р Мина Ангелова представи изследването ни „A Model for Informal Learning of Specialists from Wine Industry“ по време на XVI International Scientific Congress “Machines. Technologies. Materials 2019“ в Боровец. В програмата на конгреса бяха включени 45 доклада на 112 автора (86 от които млади учени) от 14 държави от Европа и Азия. Конгресът бе открит от проф. д.т.н. Георги Попов.
С пълния текст на статията може да се запознаете тук