3:55

Machines. Technologies. Materials 2020

XVII International Scientific Congress “Machines. Technologies. Materials 2020” 12-14.03.2020, Borovets, Scientific technical Union of Mechanical Engineering “Industry 4.0”

Доклад:

Ангелова, М. и Пастармаджиева, Д. (2020) Иновационна активност на предприятия от винарската индустрия, сборник с доклади, Vol. I Machines. Technologies. Materials, issue 1(16): 94-97 (Print ISSN 2535-0021, online ISSN 2535-003X); XVII International Scientific Congress “Machines. Technologies. Materials 2020” Borovets, Publisher: Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”