16:31

Бизнесът и развитието на регионите

Споделени идеи, позитивни оценки и вдъхновение да продължим! Всичко това получихме от участието си в петата международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”, организирана от Стопанския факултет на Тракийския университет, гр. Стара Загора. Конференцията се проведе на 21 и 22 юни.
С пълния текст на доклада ни “Innovation Activity as an Element of the Competitiveness of Wine Industry: a Conceptual Framework” може да се запознаете тук.