14:07

Даниела Пастармаджиева

Change your cover photo
Change your cover photo
Даниела Пастармаджиева е доктор по „Политология“ и главен асистент в катедра „Политически науки“ във ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2008 г. завършва „Право“ в УНСС, гр. София, а през 2013 г. получава докторска степен по „Политология“ от същия университет. Изследователските интереси на д-р Пастармаджиева са в сферата на гражданското участие, гражданската компетентност, избирателните системи и влиянието на стабилността на политическата система върху функционирането на различни сфери на обществото и държавата. От 2015 г. тя преподава в ПУ „Паисий Хилендарски“, като води дисциплините „Избори и избирателни системи“, „Сравнителни политически изследвания“, „Политическа култура“, „Парламентаризъм и правова държава“ и „Политология“. Участвала е в научно-изследователски и практически проекти, реализира научно-изследователска дейност съвместно със студенти и изнася лекции в чуждестранни университети по програма „Еразъм+“.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.